قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آلبر کامو
فردا و دیروز با هم دست به یکی کرده، دیروز با خاطراتش مرا فریب داد، فردا با وعده‌هایش مرا خواب کرد، وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود.
نظرات
250